iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.


Reklama internetowa - Zamów reklamę!
Pleszew

"Zacieranie granic" w pleszewskim muzeum

2019-11-14 09:55:53

Zdjęcie: Muzeum Regionalne w Pleszewie/Katarzyna Rutkowska
W czwartek, 7 listopada 2019 r. odbyła się I Regionalna Konferencja Naukowa w Muzeum pt. „Zacieranie granic”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Podczas konferencji swoje referaty wygłosili zaproszeni goście: prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt, dr Błażej Osowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński oraz prof. UAM dr hab. Anna Tobolska.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak. Następnie głos zabrał prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, który był koordynatorem i prowadzącym konferencję. Przedstawił on krótko współpracę Pleszewa z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i opowiedział o jej efektach.

 

Pierwszy referat wygłosił prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt, a nosił on tytuł „Dawne dzielnice zaborowe i ich mieszkańcy jako regiony i społeczności regionalne. Przykład Wielkopolski”. Tezą przewodnią swojego wystąpienia uczynił stwierdzenie Stanisława Ossowskiego o tym, że z socjologicznego punktu widzenia mieszkańcy dawnych dzielnic zaborowych mogą być klasyfikowani jako społeczności regionalne. W trakcie wykładu omówił konsekwencje wynikające z granic zaborowych w trzech perspektywach: centralnej, regionalnej i lokalnej.

 

Następnie odczyt pt. „Granice w języku, wśród ludzi, w terenie” wygłosił dr Błażej Osowski. Mówił w nim o badaniach gwaroznawczych prowadzonych na ziemiach obecnego powiatu pleszewskiego, cechach gwarowych tu zarejestrowanych i wpływie na nie Prosny, będącej przez wiele dziesięcioleci rzeką graniczną.

 

Kolejnym prelegentem był prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, którego wykład nosił tytuł „Unifikacja prawa jako sposób likwidacji podziałów”. W swoim wystąpieniu przybliżył zebranym podejmowane działania mające na celu ujednolicenie prawa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Omówił także udział poznańskich profesorów prawa w działalności Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej. Przywoływał ponadto przykłady zapisów z kodeksów prawnych, które przez lata ulegały różnym modyfikacjom.

 

Konferencję zakończyło wystąpienie prof. UAM dr hab. Anny Tobolskiej pt. „Pozycja powiatu pleszewskiego w regionie w świetle wskaźników społeczno-gospodarczych”. Prelegentka przeanalizowała wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne na poziomie mezoregionalnym tj. w układzie powiatów województwa wielkopolskiego i dzięki temu ustaliła pozycję powiatu pleszewskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Wśród wskaźników znalazły się chociażby dochody budżetów powiatów na 1 mieszkańca, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, zużycie gazu sieciowego w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca czy samochody osobowe na 1000 ludności.

 


Zamów reklamę w gazecie internetowej iPleszew.pl

Źródło: Muzeum Regionalne w Pleszewie/Katarzyna Rutkowska

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Reklama internetowa w gazecie

iPleszew.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ipleszew.pl