iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama internetowa - Zamów reklamę!
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.

Z powiatu

Droga w Koźmińcu po remoncie

2021-06-21 13:26:54

Zdjęcie: www.powiatpleszewski.pl/T.Wojtala
Za kwotę ponad 1 mln zł wyremontowano ok. 1 km odcinek drogi powiatowej w Koźmińcu w gminie Dobrzca.

Powiat Pleszewski zakończył przebudowę drogi powiatowej nr 5149P w Koźmińcu. Koszt inwestycji wyniósł 1.069.308,80 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 529.654,00 zł, a wkład finansowy Gminy Dobrzyca - 185.000 zł. Zmodernizowany odcinek ma prawie 1 km długości, dokładnie 994 metry bieżące. 

 

Droga w Koźmińcu ma teraz standard techniczny drogi powiatowej. Zakres robót obejmował: poszerzenie jezdni do 6 m na całym odcinku, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym gr. 3 cm, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z asfaltu, ułożenie chodnika o szer. 2 m i długości ogółem 1.114 mb (po lewej stronie - 987 mb, po prawej stronie - 127 mb) z krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony posesji (z zaniżeniami na wjazdach), wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wzdłuż chodnika po lewej stronie w celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych (z kratkami deszczowymi krawężnikowymi i przykanalikami), utwardzenie pobocza na szer. 1 m kruszywem o gr. 10 cm, remont dwóch przepustów o śr. 600 mm pod drogą, założenie kostki brukowej gr. 8 cm na zjazdach do posesji i pól, oczyszczenie i remont przepustów pod zjazdami oraz obrukowanie wylotów, odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych, - humusowanie i obsianie rowów trawą, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego (w celu poprawy organizacji ruchu i czytelności zasad ruchu drogowego), - wymalowanie nowego oznakowania poziomego, wykonanie 2 przejść dla pieszych (jedno podświetlone - lampa hybrydowa, drugie z oświetleniem aktywnym), wycinka krzewów na poszerzenie drogi i budowę chodników, remont oświetlenia ulicznego (przestawienie lamp).

 

Dzięki tej inwestycji powstała droga o wyższych parametrach użytkowych, nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, pozbawiona utrudnień i ograniczeń, jednorodna na całej długości i jednorodna z krzyżującą się drogą powiatową nr 4173P (przebudowaną wcześniej - w dwóch etapach - w ramach PRGiPID).

 

Nowa droga znacznie usprawniła komunikację i poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza użytkowników niechronionych.

 

Inwestycja została zakończona 31.V.2021 roku. Wykonawcą robót było konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Szablewski Sp. j. z Nowych Skalmierzyc i FHU „Wiktor” z Latowic. 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Źródło: www.powiatpleszewski.pl/T.Wojtala

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


informator budowlany

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl