iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama internetowa - Zamów reklamę!
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.

Z gminy

Ile kasy dla poszczególnych sołectw?

2021-07-15 06:14:34

Gmina Chocz po raz kolejny zdecydowała się na wyodrębnienie z budżetu gminy na 2022 rok funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. O przyznanie środków z funduszu sołeckiego mogą ubiegać się sołtysi wraz z radą sołecką.

Fundusz sołecki  to środki finansowe wyodrębnione z budżetu gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia.  Muszą to być przedsięwzięcia w ramach własnych gminy. Zadania muszą być też zgłoszone we wniosku złożonym przez sołectwo do Burmistrza Gminy.

We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem) słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac. Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być możliwe do zrealizowania w ramach przyznanych na nie środków funduszu sołeckiego, dlatego ważne jest wcześniejsze skalkulowanie jego kosztów. Jeżeli wniosek jest prawidłowo sporządzony Burmistrz przekazuje go radzie miejskiej.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, np.:

  • zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci
  • zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci)
  • posadzić drzewa, krzewy
  • wyremontować wiatę przystankową


To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzję na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dzięki ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim nastąpił w naszej gminie znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich.

Informacja o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki przypadających na dane sołectwa gminy Chocz na rok 2022

Nazwa sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Chocz 51.031,39
Brudzewek 21.994,53
Józefów 25.515,70
Kuźnia 23.117,22
Kwileń 40.518,93
Niniew 26.383,23
Nowa Kaźmierka 19.187,80
Nowolipsk 20.208,43
Nowy Olesiec 18.728,52
Piła 18.779,55
Stara Kaźmierka 18.065,11
Stary Olesiec 32.353,90
Razem 315.884,31

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Źródło: chocz.pl

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


informator budowlany

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl