iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Najświeższe informacje z pleszewskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Pleszewie.

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.


Reklama internetowa - Zamów reklamę!

Reklama internetowa - Zamów reklamę!
Gmina Gizałki

Jednogłośne absolutorium dla wójta

2020-07-29 13:38:05

Zdjęcie: Facebook/Gmina Gizałki
Radni gminy Gizałki na sesji w dniu 28 lipca 2020 r. zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za zeszły rok i udzielili wójtowi Robertowi Łozie absolutorium.

Podczas obrad wójt przedstawił radzie raport o stanie gminy za rok 2019 w formie prezentacji multimedialnej. Raport obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada, po zapoznaniu się z raportem, większością głosów udzieliła wójtowi wotum zaufania.

 

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Po przedstawieniu opinii komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu gizalscy radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2019 rok.

 

Następnie rada przeszła do rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki. Po przedstawieniu przez Skarbnik Gminy Gizałki, panią Donatę Potocką, pozytywnej opinii RIO o wniosku radni jednogłośnie podjęli w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.


Zamów reklamę w gazecie internetowej iPleszew.pl

Źródło: Facebook/Gmina Gizałki


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.
Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPleszew.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ipleszew.pl