iPleszew.pl reklamy
Pleszew

Leczenie po zawałach w pleszewskim szpitalu

2022-06-20 09:21:52

Prawie 7,5 tys. - tyle porad pacjentom po zawałach z całej południowej Wielkopolski udzieliło Pleszewskie Centrum Medyczne w ramach programu Kompleksowego Leczenia Pozawałowego KOS,  finansowanego w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Program  funkcjonuje w Polsce od 2017 roku i jego założenie jest takie, że   od tego czasu  to szpital obejmuje chorych leczeniem i rehabilitacją po przebytym zawale.  Przed  2017 roku to pacjent musiał na własną rękę szukać sobie dalszej terapii.


Pleszewskie Centrum Medyczne w programie Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z zawałem serca "KOS - zawał" bierze udział od samego początku.  Przez ten czas placówka przyjęła ponad 740 chorych, którzy skorzystali z  tak zwanej pełnej ścieżki leczenia.

 

W pierwszym roku funkcjonowania programu w naszym szpitalu skorzystało z niego zaledwie 31 tak zwanych zawałowców, w 2018- 68, w 2019-126. Później, z roku na rok było ich więcej. W 2021 szpital objął kompleksowym leczeniem 225 chorych, a od stycznia do marca tego roku zajął się już z 136 osobami. Pacjenci mają do dyspozycji nie tylko oddział kardiologiczny, ale również poradnię specjalistyczną i rehabilitację dzienną. Bardzo istotne  jest też to, że pacjenci są uświadamiani,  jak ważne jest kompleksowe leczenie i opieka ambulatoryjna oraz rehabilitacja i dalsza opieka medyczna. Zabieg hemodynamiczny jest tylko pierwszym krokiem do odzyskania sprawności, więc wszystkie te działania wszystko muszą być połączone, by  efekty były trwałe.  A im szybsze leczenie,  tym mniej szkody poczyni choroba - wyjaśnia Błażej Górczyński, prezes PCM.

 

Jak dodaje jeszcze szef szpitala - Pleszewskie Centrum Medyczne jest w regionie placówką, w której największy odsetek osób zakwalifikowanych do przechodzi pełen cykl leczenia.  Czyli statystycznie na 100 pacjentów aż  90% kontynuuje zaleconą terapię w ramach KOS-ZAWAŁ.

 

Program Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z zawałem serca (KOS-ZAWAŁ) jest finansowany przez NFZ.

 

Szpitale nie muszą obawiać się, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci im za leczenie pacjentów zawałowych. Te świadczenia nie są limitowane, więc placówki medyczne biorące w nim udział mogą przyjmować takich pacjentów bez ograniczeń – uzupełnia  Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  w Poznaniu.

 

Przypomnijmy - kwalifikację do programu Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Zawałem Serca (KOS-ZAWAŁ) przeprowadza  się w oddziale kardiologicznym, do którego trafiają osoby  z ostrym zawałem serca.

 

Program KOS-ZAWAŁ  obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Wszystkie działania związane z opieką nad pacjentem organizuje i nadzoruje podmiot koordynujący. Bywa, że po zawale konieczne jest wszczepienie takich urządzeń,  jak rozrusznik, kardiowerter-defibrylator czy stymulator resynchronizujący. Te świadczenia również objęte są zakresem programu. Monitorowanie pacjenta po zawale serca odbywa się w poradni kardiologicznej  i są to zazwyczaj  3-4 wizyty w roku, podczas których pacjent ma możliwość porady oraz dostęp do wymaganych badań diagnostycznych.Czytaj również