iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama internetowa - Zamów reklamę!
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.

Pleszew

Oficjalnie będą współpracować z żołnierzami

2021-04-22 12:18:21

20 kwietnia Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie podpisało porozumienie o współpracy z 16 Jarocińskim Batalionem Remontu Lotnisk. To zwieńczenie wspólnych wieloletnich działań obu jednostek, które regularnie współpracują ze sobą przy okazji różnych imprez i uroczystości o charakterze patriotycznym i państwowym.

W tym roku mija 7 lat, odkąd Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie podjęło współpracę z 16 jarocińskim batalionem remontu lotnisk. Teraz postanowiono ją sformalizować oficjalnie  podpisując  porozumienie. Uroczyste podpisanie dokumentu miało miejsce w siedzibie jednostki wojskowej w Sali Tradycji. Odbyło się ono w obecności zastępcy Komendanta Głównego OHP ds. zarządzania strategicznego Carlo Paolicelli oraz Krzysztofa Sokołowskiego, dyrektora Biura Prezydialnego OHP. Obaj panowie  pogratulowali współpracy na linii Centrum - wojsko i życzyli dalszych, owocnych działań na rzecz krzewienia patriotycznych postaw wśród młodzieży i społeczeństwa Pleszewa i Jarocina.

 

Porozumienie zostało zawarte na 5 lat i  podpisali je dyrektor  Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy Krystian Piasecki oraz dowódca Jednostki Wojskowej 3918 ppłk mgr inż. Jacek Gochno.

 
 - Jako Centrum współpracujemy z 16 batalionem remontu lotnisk od wielu lat i zawsze ta współpraca przebiegała wzorowo. Mam tu na myśli m.in. wszelkiego rodzaju uroczystości o charakterze patriotyczno-wojskowym, w którym jarocińskie wojsko brało udział. Wspólnie z dowództwem mamy też  wiele nowych pomysłów na to, aby dalej prowadzić działania promocyjno-informacyjne dotyczące popularyzacji służby wojskowej wśród młodzieży Centrum. Chcemy też  zachęcać  kadrę dydaktyczną i  naszych podopiecznych  do udziału  w ważnych wydarzeniach jednostki oraz uroczystościach państwowych i wojskowych. Zależy nam również na  udziale  przedstawicieli jednostki w uroczystościach organizowanych przez  Centrum. Stąd też pomysł z podpisaniem porozumienia - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

 

Porozumienie zakłada m.in. popularyzację w środowisku Ochotniczych Hufców Pracy historii dorobku współczesnego oblicza Wojska Polskiego, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz realizację  zadań w zakresie kształcenia i wychowania ludzi młodych, pozostających  w trudnej sytuacji materialnej.

 
 
Bardzo mnie cieszy, że nasza współpraca została w pewien sposób sformalizowana. Działamy bowiem od lat razem przy okazji wielu ważnych przedsięwzięć patriotyczno-wojskowych. Teraz w ramach posiadanych możliwości ze swojej strony   chcemy również  realizować  wspólne przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne. W  kwestii udziału naszej jednostki w uroczystościach o charakterze państwowym i patriotycznym też się nic nie zmienia. Zależy nam na wymianie  doświadczeń dotyczących  wychowania i edukacji  młodych ludzi w zakresie obronności państwa. Ze swej strony zapewnimy też wsparcie merytoryczne wyznaczonych żołnierzy w procesie edukacyjnym młodzieży Centrum - dodał ppłk mgr inż. Jacek Gochno.  

 

Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie jest  ponadwojewódzką, państwową jednostką budżetową Ochotniczych Hufców Pracy realizującą zintegrowany  system pomocy młodzieży wymagającej wsparcia instytucjonalnego. Jego podstawę stanowi zasada, w myśl której praca jest jednym z głównych czynników socjalizacji młodzieży pozwalającym  na jej właściwe usamodzielnienie i odpowiedzialne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Z kolei 16. jarociński batalion remontu lotnisk jest  jedynym garnizonem  w  promieniu 30 km od Pleszewa, który  nie został rozformowany pod koniec lat 90- tych.  Jego początki sięgają  XIX wieku, kiedy to powstały koszary wybudowane przez Niemców. W 1918 roku  jarocińscy powstańcy odebrali je bez walki Prusakom, a wkrótce potem stały się one miejscem formowania pięciu kompanii powstańczych.  Te  wzięły udział w walkach na wszystkich frontach Powstania Wielkopolskiego. I tak przez lata toczyły się losy jarocińskiego wojska. Obecnie  batalion zajmuje się m.in. budową i odbudową lotnisk różnych klas.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl
Fotorelacja


Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


informator budowlany

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl