iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.


Reklama internetowa - Zamów reklamę!

Reklama internetowa - Zamów reklamę!
Oświata

Opracowano zasady, które zapewnią bezpieczeństwo pleszewskim uczniom i nauczycielom

2020-08-24 13:08:00

Zdjęcie: Facebook/Arkadiusz Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Osobne wejścia dla poszczególnych grup, maseczki w częściach wspólnych czy te same klasy - wydano rekomendacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Zasady te mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom, którzy od 1 września powrócą do szkół i przedszkoli.

Wypracowano rekomendacje do organizacji pracy jednostek oświatowych Miasta i Gminy Pleszew. Określają one zasady funkcjonowania i szczególne obostrzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Wśród nich są min. wskazanie odrębnych wejść do szkół i przedszkoli dla poszczególnych grup uczniów. Ponadto uczniowie nie będą się przemieszczać między klasami. Obowiązkiem będzie też zakrywanie ust i nosa w miejscach wspólnych, np. korytarz czy toaleta. 

 

Został opracowany również plan awaryjny w przypadku większej liczby zachorowań na koronawirusa w szkołach. Jest nim wdrożenie nauczania hybrydowego – część uczniów w szkole, cześć na zdalnym nauczaniu lub w całości nauczania w systemie zdalnym według planu lekcji z zastrzeżeniem, że nauczyciele prowadzą zajęcia będąc w szkole.

 

 Jesteśmy na to przygotowani pod względem sprzętu komputerowego, który uczniowie będą mogli wypożyczyć do domu – informuje Izabela Świątek, zastępca burmistrza MiG Pleszew. – Sytuacja może zmienić się w każdej chwili. To co dziś obowiązuje pod względem wytycznych ministerstwa czy Sanepidu, może nie obowiązywać za chwilę. Będziemy reagować na bieżąco – dodaje burmistrz Świątek. Póki co szkoły informują o wszystkim rodziców za pomocą dziennika elektronicznego i innych uzgodnionych kanałów informacyjnych.

 

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew zabezpieczył wszystkie placówki oświatowe w środki ochrony indywidualnej, m.in.: karchery do czyszczenia podłóg i mebli, termometry, rękawiczki, środki do dezynfekcji oraz przyłbice i półprzyłbice, w których nauczyciele będą prowadzić zajęcia.

 

Rekomendacje do organizacji pracy jednostek oświatowych Miasta i Gminy Pleszew

We wszystkich jednostkach oświatowych, w ramach działań mających na celu bezpieczny pobyt dzieci i pracowników, rekomenduję:

 

 1. Zamknięcie szkoły/przedszkola dla osób spoza środowiska – dyżur pracownika, wejście możliwe wyłącznie za zgodą dyrektora, po wpisaniu się na listę, w osłonie twarzy i po dezynfekcji rąk.
 2. Wskazanie odrębnych wejść/wyjść do szkoły/przedszkola dla uczniów poszczególnych grup oddziałów i świetlicy.
 3. Przydzielenie stałych sal zajęć dla każdego oddziału/klasy.
 4. Wskazanie miejsc spędzania przerw śródlekcyjnych w różnych dla grup (ale zawsze stałych) miejscach.
 5. Wskazanie konkretnych dni i godzin pracy biblioteki dla każdej klasy.
 6. Zmianę zasad korzystania z szatni szkolnej – tylko wskazane przez dyrektora klasy, pozostałe w salach lekcyjnych.
 7. Zróżnicowanie czasu przerw śródlekcyjnych dla uczniów kl. I-III oraz świetlicy – zawsze odrębnie od klas starszych.
 8. Ograniczenie liczby dzieci w świetlicy wyłącznie do dojeżdżających i dzieci pracujących rodziców; wykorzystanie do realizacji zajęć innych – większych pomieszczeń szkolnych.
 9. Zwiększenie liczby przerw obiadowych z podziałem na stałe grupy uczniowskie, godziny i pracowników obsługi oraz wykluczenie możliwości przebywania w stołówce osób spoza szkoły.
 10. Zawieszenie organizacji uroczystości szkolnych, zgromadzeń, festynów, apeli, wycieczek itp.
 11. Określenie rozpoczęcia zajęć w klasach I najwcześniej na 8.15 (za wyjątkiem możliwości wskazania dedykowanego wejścia)
 12. Nakazanie w przestrzeniach wspólnych zamkniętych, poza salą, klasą i boiskami zewnętrznymi, obowiązkowej osłony twarzy (korytarze, wc, itp.) dla dorosłych oraz dzieci od IV kl.
 13. Uzupełnienie danych kontaktowych rodziców o tel. do pracodawcy w celu możliwie szybkiego kontaktu z opiekunem.
 14. Realizowanie nauczania indywidualnego, z uwagi na obciążenia zdrowotne uczniów, a co za tym idzie zwiększone ryzyko zakażenia, wyłącznie zdalnie.
 15. Zwiększenie realizacji lekcji „zielonych” na terenie przyszkolnym.
 16. Zintensyfikowanie współpracy z instytucjami kultury.
 17. Wykorzystanie, w porozumieniu z zarządcą, wszystkich dostępnych lokali i pomieszczeń, będących w zasobach gminy w danej miejscowości, na potrzeby organizacji pracy przedszkoli i szkół.
 18. Wdrażanie przyjętych narzędzi zdalnej edukacji w systemie bieżącym – tradycyjnym.
 19. Określenie odległych stanowisk pracy kadry kierowniczej szkoły w celu zachowania bezpieczeństwa realizacji zadań ciągłego zarządzania jednostką.
 20. Wskazanie miejsc spędzania czasu przerw śródlekcyjnych i „okienek” nauczycielom (pokoje nauczycielskie, kilka miejsc, stałych dla konkretnych nauczycieli).
 21. Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 22. Organizowanie zebrań z rodzicami, rad pedagogicznych – wyłącznie online, dziennik elektroniczny (lub innymi narzędziami ustalonymi w jednostce) .
 23. Ograniczenie najmu pomieszczeń szkolnych podmiotom zewnętrznym wyłącznie po zakończeniu planowych zajęć i opuszczeniu budynków przez uczniów.
 24. Zalecanie szczepień przeciw grypie dla pracowników jednostek- ze wskazaniem możliwości refundacji kosztów z ZFŚS.
 25. Zorganizowanie w jednostkach oświatowych dyżuru informacyjnego – telefonicznego i elektronicznego, w dni robocze, w godz. 7.00-16.00.
 26. Wskazanie zakładki na stronie internetowej szkoły ze wszystkimi inf. dotyczącymi organizacji pracy i zmian.
 27. Kontynuowanie cotygodniowych spotkań roboczych on-line Burmistrza z Dyrektorami.

Zamów reklamę w gazecie internetowej iPleszew.pl

Źródło: pleszew.pl

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Reklama internetowa w gazecie

iPleszew.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ipleszew.pl