iPleszew.pl reklamy
Czermin

Pieniądze na sprzęt komputerowy i nowości wydawnicze

2021-11-08 09:11:00
Biblioteka Publiczna Gminy Czermin pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego i nowości wydawniczych.

Biblioteka Publiczna Gminy Czermin pozyskała w tym roku na zakup nowości wydawniczych kwotę 5.000 zł.

Środki te pozyskiwane są w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.”

 

Biblioteka Publiczna Gminy Czermin jest też Beneficjentem Programu Instytutu Książki.

”Kraszewski. Komputery dla bibliotek„ Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono : komputery stacjonarne,  laptopy, drukarkę oraz projektor.

Koszt zadania ogółem wyniósł : 15.895 zł. z tego 13.509 zł dofinansowania z Instytutu Książki, wkład własny wyniósł  2.386 zł.

Źródło: czermin.wlkp.pl


Czytaj również

Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl