iPleszew.pl reklamy
Z powiatu

Planowane inwestycje drogowe w 2022 w powiecie pleszewskim

2022-01-13 14:32:11
Zdjęcie: Facebook/Powiat Pleszewski
W 2022 r. Powiat Pleszewski planuje zrealizować 25 inwestycji w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej za 13,62 mln zł (8,45 mln zł z budżetu powiatu + 5,17 mln zł dotacji gmin), w tym: modernizacje 13 odcinków dróg o łącznej dł. 13,2 km oraz budowę 11 chodników i 1 ścieżki rowerowej o łącznej dł. 5.150 mb.

GMINA CZERMIN:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin - Broniszewice / ok. 2,4 km - 1.000.000 zł*
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice (Mazury) / 1,0 km - 500.000 zł
 3. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4314P w m. Wieczyn / ok. 150 mb - 150.000 zł
 
GMINA DOBRZYCA:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno / 1,0 km - 500.000 zł
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin - Czarnuszka / 1,0 km - 500.000 zł
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Sośnica / 1,0 km - 500.000 zł
 4. Przebudowa chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI / ok. 200 mb - 150.000 zł
 
GMINA CHOCZ:
 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4310P w Choczu (ul. Zagórowska) / ok. 200 mb - 150.000 zł
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Chocz - Nowy Olesiec / 1,0 km - 500.000 zł
 
GMINA GIZAŁKI:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki / 0,440 km - 800.000 zł
 2. Dobudowanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4312P w Szymanowicach / 150 mb - 250.000 zł
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P w m. Orlina Duża / 0,9 km - 500.000 zł
 
GMINA GOŁUCHÓW:
 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4345P w m. Szkudła / ok. 500 mb - 400.000 zł
 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P w m. Jedlec / ok. 250 mb - 150.000 zł
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław (nowa nakładka asfaltowa na moście) / ok. 0,350 km - 100.000 zł
 
GMINA PLESZEW:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka / 1,0 km - 3.700.000 zł
 2. Przebudowa chodników po obu stronach Al. Wojska Polskiego w Pleszewie / ok. 1.400 mb (dokończenie na całej ulicy) - 700.000 zł
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marszew (Marianin) / ok. 0,7 km - 300.000 zł
 4. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina / ok. 300 mb - 100.000 zł
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. Kowalew / ok. 1,5 km - 1.500.000 zł
 6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4335P w m. Korzkwy / ok. 200 mb - 100.000 zł
 7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4323P w m. Kowalew / ok. 50 mb - 20.000 zł
 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy / ok. 0,9 km - 400.000 zł
 9. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów – Pacanowice / ok. 1.500 mb - 500 000 zł
 10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew / ok. 250 mb - 150 000 zł

Źródło: Facebook/Powiat Pleszewski


Czytaj również

Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl