iPleszew.pl reklamy
Z policji

Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej”

2022-11-04 12:43:56
Zdjęcie: Facebook/Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie

W dniach 26 -27 października 2022 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, po raz siódmy odbył się Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej”, którego organizatorami są: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Pleszewie. W akcję włączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie. 


Całość przedsięwzięcia patronatem honorowym objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, natomiast partnerem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. 

Przegląd swoim zasięgiem obejmował cztery powiaty: pleszewski, kaliski, jarociński i ostrowski. Celem przeglądu było promowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, właściwych postaw w codziennym życiu oraz w sytuacjach zagrożenia. Tematyką konkursu jest szeroko pojęta ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo w sytuacjach zagrażających życiu oraz ekologia. Tego roku w Przeglądzie wzięło udział prawie dwustu młodych artystów, którzy zaprezentowali się podczas dwudziestu jeden występów.

Dla artystów i osób im towarzyszących przygotowano również szereg atrakcji. Oprócz zmagań na scenie każdy uczestnik mógł zwiedzić wystawy Ośrodka Kultury Leśnej oraz przejść ścieżkę edukacyjną składają się z ośmiu stanowisk tematycznie związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem drogowym i ekologią. Podczas wykonywania zadań można było dowiedzieć się jak należy zachować się w lesie, jakie mamy leśne zwierzątka i w jaki sposób się one poruszają. Dzieci mogły przypomnieć sobie również zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowania się nad wodą, jakie niebezpieczeństwa zagrażają nam podczas zadymienia, poznać zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zaprezentowane przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, a także poznać zadania i wyposażenie straży leśnej.

Każdy uczestnik otrzymywał potwierdzenie prawidłowego wykonania zadania, a zwieńczeniem zmagań był pamiątkowy certyfikat potwierdzający ukończenie ścieżki edukacyjnej i zdobycie tytułu „Bezpieczny przedszkolak” lub „Bezpieczny uczeń”.

Źródło: KP PSP Pleszew/KPP Pleszew


Czytaj również

ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA PLESZEW
Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl