iPleszew.pl reklamy
Gmina Gizałki

Przekazanie wozu, poświęcenie sztandaru

Zdjęcie: Facebook/Gmina Gizałki

W dniu 23 września br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie odbyła się podniosła uroczystość, podczas której jednostka otrzymała nowy sztandar oraz odznaczenie - „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”. W tym dniu nastąpiło również oficjalne przekazanie jednostce OSP we Wronowie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz 442 GCBA 5/32.

Rozpoczęcie uroczystości poprzedzone zostało mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru, którego dokonał ks. Kanonik Tadeusz Pietrzak oraz ks. Proboszcz Marcin Holak.
 
Po mszy świętej poczet sztandarowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie oraz poczty sztandarowe i pododdziały jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gizałki przemaszerowali ulicami wsi Wronów na plac przy sali OSP we Wronowie gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dowódcą uroczystości był druh Józef Gmyrek Komendant Gminny Związki OSP RP w Gizałkach natomiast oprawę muzyczną przemarszu oraz całej uroczystości zapewniała Orkiestra Dęta z Parafii Królików.
 
Powitania gości dokonał druh Krzysztof Wasilewski Prezes OSP we Wronowie natomiast odczytania historii OSP we Wronowie dokonał druh Michał Lochdański.
 
Kolejnym punktem uroczystości było nadanie jednostce sztandaru, poprzedzonego symbolicznym przybiciem gwoździ w drzewiec chorągwi przez fundatorów sztandaru. Przekazanie sztandaru nastąpiło z rąk druha Eugeniusza Grzeszczaka-Wiceprezesa Zarządu Oddziału Głównego, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Województwa Wielkopolskiego w ręce Prezesa Krzysztofa Wasilewskiego, po czym Prezes wręczył go sztandarowemu Marcinowi Wojtyrze. W tym miejscu nastąpiło również udekorowanie sztandaru „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i kraju. Odznaka ta została nadana Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 30/8/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Ponadto uroczystość ta była również okazją do wręczenia medali i odznaczeń druhom OSP z terenu Gminy Gizałki.
 
Dalszym punktem uroczystości było przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz 442 z 1994 roku, który zastąpił pojazd marki Star służący w jednostce przez 26 lat.
Wręczenia kluczyków i przekazanie dokumentów dokonali Robert Łoza Wójta Gminy Gizałki, Roman Rojewski Przewodniczący Rady Gminy Gizałki oraz bryg. Waldemar Barański Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie na ręce druha Stanisława Grabarka Zastępcę Naczelnika a zarazem kierowcę Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie.
Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości gratulujących otrzymanie sztandaru i samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dziękujących za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności.
 
Na koniec Prezes OSP we Wronowie druh Krzysztof Wasilewski dziękował wszystkim za przybycie, za złożone życzenia, a druhom i paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dziękował za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości nadania sztandaru.
Źródło: Facebook/Gmina Gizałki

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

ERIKO MOBILNY ŻURAW
Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl
Miejsce na Twoją reklamę - Zadzwoń i Zamów +48664707884
GŁOD CIESIELSTWO DEKARSTWO