iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostki

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.


Reklama internetowa - Zamów reklamę!

Reklama internetowa - Zamów reklamę!
Praca

Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku ciąży pracownicy

2019-12-11 11:52:28

Przepisy w Polsce zapewniają kobietom w ciąży szczególną ochronę przed zwolnieniem. Jednak nie wszystko jest ustalone odgórnie, wiele zależy od umowy o pracę.

Przepisy chronią kobietę w ciąży przed zwolnieniem i zapewniają jej pewną pracę, a co za tym idzie stabilne zarobki. Pracodawca nie może wypowiedzieć takiej kobiecie umowy o pracę w chwili, gdy jest ona w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim. Są jednak wyjątki. Pracodawca może zerwać umowę, jeśli firma ogłasza upadłość bądź jest w fazie jej likwidacji. Przedsiębiorca jest wtedy zobowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Osoba odpowiedzialna za zatrudnienie może zwolnić pracownicę, gdy ta w jasny sposób spełnia warunki kwalifikujące do zwolnienia dyscyplinarnego. W takiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jednak organizacja związkowa w danym zakładzie musi wyrazić na to zgodę.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się w sytuacji, gdy pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Przedłużenie umowy o pracę ze względu na ciążę pracownicy następuje w sposób automatyczny z mocy prawa. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych czynności, aby umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu nawet, jeśli kończy się ona w tym terminie. Okres przedłużenia jest kontynuowaniem zatrudnienia na podstawie zawartej wcześniej umowy i opiera się na warunkach w niej zawartych. Datą zakończenia stosunku pracy będzie data porodu, zaś tryb, w jakim umowa zostanie rozwiązana, to upływ czasu, na który była zawarta.

 


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.
Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPleszew.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ipleszew.pl