iPleszew.pl reklamy
Z gminy

Sędzia Anna Maria Wesołowska w Dobrzycy

2022-09-23 08:09:00
Zdjęcie: gminadobrzyca.pl

W dniu 16.09.2022r. na zaproszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca Jarosława Pietrzaka, Pełnomocnika ds. Profilaktyki Lidii Idziorek i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dzięki gościnności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Gminnej w Dobrzycy przybyła do Dobrzycy pani Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku, osobowość telewizyjna znana z programu telewizyjnego „ Sędzia Anna Maria Wesołowska” , autorka wielu publikacji m.in. „Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny”. Od wielu lat pracuje w obszarze szeroko rozumianej edukacji prawnej społeczeństwa, w zakresie mediacji rodzinnych oraz przeciwdziałania przemocy.


Od godzin porannych Sędzia spotkała się z młodzieżą szkolną ze wszystkich szkół gminy Dobrzyca, następnie z przedszkolakami potem  nauczycielami, rodzicami, seniorami a na końcu odbyło się spotkanie z samorządowcami, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli policji i sądownictwa.

 

Tematem odbytych konferencji i szkoleń była „Profilaktyka i jej najnowsze formy w świetle współczesnych zagrożeń społecznych takich jak: Internet, narkotyki, alkohol, dopalacze i wczesna inicjacja seksualna”.

 

Sędzia poruszyła tematy dotyczące zagrożeń współczesnego świata i ich wpływ na życie młodego człowieka. W ciekawy sposób uświadomiła młodym ludziom, że coś co jest dla nich dowcipem, wybrykiem i żartem może stać się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Przedstawiła konsekwencje prawne jakimi mogą skutkować takie zachowania jak chodzenie na wagary, stosowanie przemocy rówieśniczej i inne zachowania świadczące o demoralizacji osoby nieletniej. Sędzia uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę słabszych.

 

Na spotkaniu z samorządowcami Sędzia Anna Maria Wesołowska przedstawiła dużą rolę współpracy służb pomocowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom. Wskazywała na bardzo ważną rolę rodziny i społeczności w budowaniu społeczeństwa bezpiecznego, obywatelskiego, świadomego, odpowiedzialnego. W celu podniesienia świadomości społecznej Sędzia Anna Maria Wesołowska wskazywała na ogromną i priorytetową rolę edukacji prawnej i profilaktyki. Zachęcała do organizowania lekcji wychowawczych z młodzieżą w sądach czy symulacji rozpraw sądowych, a także do wprowadzania w placówkach oświatowych edukacji prawnej i tworzenia tzw. „Kącików prawnych”.

 

Po każdym wykładzie była możliwość otrzymania autografu i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z sędzią, co bardzo ucieszyło zarówno młodszych jak i starszych uczestników spotkań. 

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Źródło: gminadobrzyca.pl


Czytaj również

Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl