iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama internetowa - Zamów reklamę!
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.

Rekrutacja

Studia na WSFI najlepszą drogą do kariery!

2021-04-23 11:05:00

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki zaprasza na studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022 na kierunku EKONOMIA. Do wyboru są trzy specjalności: Rachunkowość i Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia oraz Przedsiębiorczość.

Studia na WSFI w Kaliszu to najlepsza droga do kariery w biznesie. Szczególnie Rachunkowość i Finanse, cieszą się dużym uznaniem wśród pracodawców, bowiem nie bez znaczenia jest praktyczne przygotowanie do zawodu. 

Rekrutacja na kierunkach ekonomia oraz ekonomia e-learning odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości. Wymaganymi dokumentami, które należy złożyć są: 

 • świadectwo dojrzałości,
 • przesłanie formularza Rekrutacji on-line lub podania na druku Uczelni z deklaracją specjalności [pobierz],
 • 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm (jedna elektroniczna, format jpg),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Warto dodać, że uczelnia jest gotowa na problemy związane z COVID-19 i zapewnia możliwość studiów tradycyjnych, a także w formie e-learningowej.

 
 

Rekrutacja rusza od 1 czerwca 2021 r. kliknij!

 

 

 • Specjalność: Rachunkowość i finanse

Rozwój działalności biznesowej oparty jest m.in. na informacjach dostarczanych przez działy finansowo-księgowe, bo każda decyzja gospodarcza potrzebuje podstaw do jej uzasadnienia. Na specjalności Rachunkowość i finanse student uczy się jak uzyskać odpowiednie dane opisujące sytuację przedsiębiorstwa, jak je analizować oraz nabywa umiejętności interpretowania otrzymanych wyników. Daje to podstawy do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. 

Studia wybitnie o charakterze praktycznym. W trakcie zajęć słuchacze poznają m.in. obsługę programów komputerowych. Na ostatnim roku studiów do wyboru są dwie specjalizacje: Kadry i płace oraz Podatki w przedsiębiorstwie.  

 

 • Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia

Rynek finansowy jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem gospodarki w Polsce. Stwarza to ogromne możliwości znalezienia pracy w instytucjach finansowych i zwiększenia swojej osobistej konkurencyjności na rynku pracy. Szczególną rolę na tym rynku pełnią banki oraz instytucje ubezpieczeniowe: zarówno o charakterze publicznym (np. ZUS) , jak i przedsiębiorstwa. 

Studia na specjalności Bankowość i ubezpieczenia przygotowują do podjęcia pracy w tej dziedzinie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych, ryzyka w ich alokacji oraz organizacji i znaczenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego w gospodarce i funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz w dużej części przez praktyków z bankowości i ubezpieczeń.

 

 • Specjalność: Przedsiębiorczość 

Studia Przedsiębiorczość przygotowują studentów do aktywnej działalności w gospodarce. Budują świadomość i postawy niezbędne do pełnienia roli przedsiębiorcy lub/i menedżera sprzedaży. Specjalizacja ta jest pracą nad wiedzą i umiejętnościami, a także nad rozwojem wewnętrznym cech potrzebnych w życiu zawodowym. Studia te mają charakter wybitnie praktyczny.

W trybie on-line sapecjalizacja Przedsiębiorczość dostarcza studentom szeroką wiedzę pozwalającą zaprojektować i uruchomić własną firmę. WSFI w ostatnich latach współuczestniczyła w założeniu kilkuset mikroprzedsiębiorstw. Nasi wykładowcy i eksperci służyli radą i wsparciem na etapie rejestracji działalności, jak i pierwszych miesięcy funkcjonowania. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi studentami. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków łączących działalność w biznesie z pracą trenera. 

 

 • Co jeszcze warto wiedzieć?

Absolwent kierunku ekonomia w WSFI uzyska gruntowną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości pozwalających na zrozumienie prawidłowości występujących we współczesnych gospodarkach, a także na poznanie metod ilościowych i posługiwanie się nimi w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych i zarządczych. Podstawy teoretyczne oraz zdobyte umiejętności zapewnią podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych, finansowych i  zarządczych pożądanych w miejscach pracy oraz w indywidualnej działalności gospodarczej.  Większość przedmiotów w programie studiów została ukierunkowana na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

Absolwent kierunku ekonomia może podjąć pracę w jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, instytucjach finansowych na stanowiskach analitycznych, kierowniczych, specjalisty ds. sprzedaży, ekspertów ds. podatkowych i finansowych oraz controllingu i zarządzania personelem. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze MSP.

Absolwent studiów ekonomicznych pierwszego stopnia może kontynuować naukę na drugim stopniu studiów, których wymagania wstępne przewidują osiągnięcie efektów i kompetencji na pierwszym stopniu. Ponadto może dokształcać się na studiach podyplomowych i kursach podwyższających kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.

 

 • Organizacja studiów

Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne) z podziałem na sześć semestrów. 

Program realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (2 semestry),
 • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych, zakończona obroną pracy dyplomowej (4 semestry).

Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Źródło: *Artykuł sponsorowany

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


informator budowlany

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl