iPleszew.pl reklamy
Gmina Gołuchów

Ulica Leśna z dotacją

2023-05-09 12:45:54
Zdjęcie: Zdjęcie poglądowe

Gmina Gołuchów otrzymała dotację w wysokości 1.419.719,00 zł na budowę ul. Leśnej na odcinku od drogi krajowej DK 12 do GOTiSu.


Dofinansowanie przyznano w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowany koszt inwestycji to 2.231.210,71 zł. W ramach zadania na odcinku o długości 472,0 m ułożona zostanie nowa nawierzchnia, powstaną: chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa oraz plac do zawracania. Zakres robót obejmuje również roboty ziemne, wymianę krawężników i remont oświetlenia. Roboty planuje się wykonać do końca 2023 r.

Źródło: goluchow.pl


Czytaj również

Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl