iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostki

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.


iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Wybory

Unia Europejska - jej cele i wartości

2019-03-20 08:04:00

Jakie są cele i wartości Unii Europejskiej? Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego warto je sobie przypomnieć.

Cele i wartości stanowią podstawę UE i są określone w traktacie lizbońskim oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

 

Cele Unii Europejskiej obejmują:

 • wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu obywateli UE
 • zagwarantowanie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w przestrzeni bez granic wewnętrznych
 • promowanie zrównoważonego rozwoju opartego na trwałym wzroście gospodarczym i stabilności cen, na wysoce konkurencyjnej gospodarce rynkowej umożliwiającej pełne zatrudnienie i postęp społeczny oraz na ochronie środowiska
 • zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji
 • wspieranie postępu naukowo-technicznego
 • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi
 • ochrona bogatej różnorodności kulturowej i językowej
 • ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro.

 

Wartości:

Wartości UE są wspólne dla społeczeństw państw członkowskich, w których najważniejsze są włączenie społeczne, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i niedyskryminacja. Wartości te są integralną częścią europejskiego stylu życia:

 • Godność człowieka
  Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. Stanowi podstawę praw podstawowych.
 • Wolność
  Wolność poruszania się daje obywatelom prawo do swobodnego przemieszczania się po Europie i przebywania na terytorium Unii. Swobody jednostki, takie jak poszanowanie życia prywatnego, wolność myśli, wyznania, zgromadzeń i wypowiedzi oraz swobodny dostęp do informacji są chronione na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
 • Demokracja
  Podstawą funkcjonowania UE jest demokracja przedstawicielska. Każdy obywatel Unii korzysta również z praw politycznych. Każdy pełnoletni obywatel UE ma prawo kandydować i głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obywatele UE mają prawo do kandydowania i głosowania w swoim państwie pobytu lub w państwie pochodzenia.
 • Równość
  Wszyscy obywatele UE są równi wobec prawa. Zasada równości kobiet i mężczyzn leży u podstaw wszystkich polityk europejskich i stanowi podstawę integracji europejskiej. Ma ona zastosowanie we wszystkich dziedzinach. Zasada równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości została zapisana w traktacie w 1957 r. Choć wciąż zauważalne są pewne nierówności, UE poczyniła w tym względzie znaczne postępy.
 • Praworządność
  UE opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez jej państwa członkowskie. Prawa i sprawiedliwości strzeże niezależne sądownictwo. Państwa członkowskie uznały ostateczną właściwość Trybunału Sprawiedliwości, którego wyroki muszą być przestrzegane przez wszystkich.
 • Prawa człowieka
  Prawa człowieka są chronione na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Obejmują one prawo do bycia wolnym od dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także prawo do ochrony danych osobowych i prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

 

W 2012 r. UE dostała Pokojową Nagrodę Nobla za działania na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.

 

 Źródło: europa.eu


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Zapytaj prawnika
Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPleszew.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ipleszew.pl