iPleszew.pl reklamy
Z powiatu

Usuwanie azbestu, zrealizowano 186 wniosków

2022-01-20 10:01:00
Powiat pleszewski podsumował ubiegłoroczny etap programu usuwania azbestu. W tym czasie zrealizowano 186 wniosków mieszkańców.

Ostatnia edycja „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego” jest rozłożona na dwa lata 2021 i 2022. W ubiegłorocznym I etapie zrealizowano 186 wniosków mieszkańców. Udało się zutylizować 470 ton materiałów budowlanych, zawierających szkodliwy azbest. Koszt operacji wyniósł 187.048 zł. W tym roku na realizację czekają kolejne 134 wnioski.

 

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców skorzystaniem z bezpłatnego usunięcia azbestu z prywatnych posesji, władze Powiatu Pleszewskiego podjęły decyzję, aby zadanie to zrealizować w dwóch etapach; rozpocząć w 2021 roku i zakończyć w 2022 roku. Pierwszy etap prac odbył się w okresie październik - listopad 2021 rok. Wykonawcą usługi była firma EKO TW Sp. z.o.o. z Czermina. Produkty azbestowe  z naszego powiatu były wywożone do Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie. W grudniu 2021 r. rozliczono wykorzystaną część dotacji WFOŚiGW oraz dofinansowanie z gmin.

 

W tym roku zostanie przeprowadzony II etap zadania, obejmujący kolejne 134 wnioski o usuniecie azbestu.
 

Podsumowanie programu za rok 2021 i plany na 2022

L.p.

Gmina 

Ilość usuniętego azbestu 2021
[t]

Wartość usługi 2021
[zł] 

Liczba zrealizowanych wniosków
2021

Liczba wniosków
do realizacji
w 2022

1.

Chocz

56,750

22.586,50

29

12

2.

Czermin

56,404

22.448,79

24

10

3.

Dobrzyca

68,400

27.223,20

33

4

4.

Gizałki

42,24

16.811,52

18

29

5.

Gołuchów

106,83

42.518,34

36

38

6.

Pleszew

139,346

55.459,71

46

41

 

RAZEM

469,970

187.048,06

186

134

 

Limity środków do wykorzystania w gminach

Gmina

Limit środków
2021 r.
[zł]

Limit środków
2022 r.
[zł]

Czermin

22.677,70

22.667,49

Gołuchów

42.520,68

56.668,73

Chocz

22.677,70

28.334,36

Gizałki

17.008,27

17.000,62

Dobrzyca

28.347,12

28.334,36

Pleszew

56.694,24

56.668,73


Koszt programu na lata 2021-2022 wynoszą łącznie 400.000 zł, w tym:

  1. dotacja WFOŚiGW w Poznaniu - 259.000 zł
  2. dofinansowania gmin Powiatu Pleszewskiego - 67.000 zł w 2021 r. i 74.000 zł w 2022 r.
Źródło: powiatpleszewski.pl


Czytaj również

Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl