iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej

Praca Agency - Międzynarodowa Agencja Pracy

Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.


Reklama internetowa - Zamów reklamę!

Reklama internetowa - Zamów reklamę!
Koronawirus

Ważne informacje dla osób przebywających na kwarantannie

2020-05-15 13:03:32

Docierają do nas liczne pytania w związku z poborem wymazów osób przebywających na kwarantannie w powiecie pleszewskim. Poniżej prezentujemy odpowiedzi, jakich udzieliła nam Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie.

1. Ile czasu osoby przebywające na kwarantannie mogą oczekiwać na pobór wymazu, a po jakim czasie powinny interweniować?

 

Osoby objęte kwarantanną domową są obowiązane przebywać w ustalonym miejscu kwarantannowania do czasu jej zakończenia.

 

Wraz z osobą kwarantannowaną w warunkach domowych, kwarantannie podlegają również wszystkie osoby wspólnie zamieszkałe z osobą kwarantannowaną.

 

Terminy pobierania wymazów ustalane są zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, PTEiLChZ i Konsultanta Krajowego ds. chorób zakaźnych :

 

OSOBY U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ OBJAWY:

 

Przesłanką do wykonania badania w każdym przypadku jest wyłącznie wystąpienie objawów takich jak gorączka pow. 38°C, kaszel, duszności.

 

Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).

 

OSOBY ZDROWE PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE ZE WZGLĘDU NA KONTAKT/STYCZNOŚĆ Z OSOBAMI CHORYMI LUB PODEJRZEWANYMI O ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM:

 

Jedynie badanie przeprowadzone minimum 7 dni od narażenia (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2. Wcześniejsze wykonanie badania mogą dać wynik fałszywie ujemny.

 

Osoby te po uzyskaniu ujemnego wyniku kończą kwarantannę 14 lub 21 dniu jej trwania.

 

OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE Z OSOBĄ DODATNIĄ:

 

Zgodnie z zaleceniami GIS mają nałożoną kwarantannę przez cały czas izolacji domowej oraz 14 dni od uznania jej za zdrową. Po min 7 dniach od kontaktu z ozdrowieńcem będą pobierane wymazy aby wykluczyć zakażenie.

 

Izolacja domowa pacjentów z dodatnim wynikiem SARS Cov-2 z epidemiologicznego punktu widzenia jest najgorszym rozwiązaniem ze względu na bardzo długi okres kwarantanny dla wszystkich osób wspólnie z nią zamieszkujących . Dlatego proponujemy osobom z wynikiem dodatnim przenoszenie się do izolatoriów , aby nie narażać na zakażenie pozostałych domowników.

  1. Od osoby z wynikiem dodatnim powtórny wymaz pobierany jest po upływie 10-12 (u dzieci do 14) dni od wystąpienia objawów, a w przypadku pacjentów bezobjawowych po upływie 10-12 (u dzieci do 14) dni od pobrania wymazu wykazującego po raz pierwszy zakażenie.

  2. W przypadku wyniku ujemnego pierwszego badania kontrolnego, wykonuje się drugie badanie kontrolne po przynajmniej 48 godzinach.

  3. Po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego pacjenta można zwolnić z izolacji (tylko w przypadku gdy był on jedyną osobą z wynikiem dodatnim w gospodarstwie domowym), jednocześnie zalecając konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez przynajmniej 7 dni, licząc od ostatniego wyniku ujemnego, ze względu na dłuższe utrzymywanie się wirusa w kale.

  4. Jeśli którykolwiek z wyników badania kontrolnego jest dodatni należy powtarzać badania w odstępach 7 dniowych do uzyskania negatywizacji,

 

2. Z kim takie osoby powinny się kontaktować w przypadku braku informacji odnośnie terminu pobrania wymazu?

 

O terminach pobierania wymazów sugerowanych przez PSSE informują pracownicy inspekcji, w trakcie codziennych wywiadów telefonicznych przeprowadzanych z osobami przebywającymi na kwarantannach i izolacjach.

 

3. Gdzie odbywa się pobór wymazu?

 

Wymazy od osób przebywających na kwarantannach i izolacjach domowych na podstawie decyzji PPIS są pobierane przez personel karetek wymazowych w miejscach kwarantanny/izolacji.

 

4. Czy są obecnie osoby, które oczekują na pobranie wymazu powyżej 30 dni? Ile jest takich osób? Czym spowodowane jest długie oczekiwanie?

 

Nie ma takich osób które czekają na pobranie wymazu powyżej 30 dni. Pobór powinien odbyć się w terminach sugerowanych przez PSSE w zależność od statusu osoby (patrz wyżej ad.1.3).

 


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.
Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iPleszew.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ipleszew.pl