iPleszew.pl reklamy
Rolnictwo

Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych

2023-05-05 12:28:53

Od 1 czerwca do 31 lipca potrwa nabór wniosków o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.


O fundusze na realizację tych czterech interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 będzie się można starać wyłącznie drogą elektroniczną.

Pomoc finansowa w ramach poszczególnych interwencji może dotyczyć maksymalnie 40 ha gruntów, które co do zasady są w posiadaniu składającego wniosek albo małżonka tej osoby. Jedynie w przypadku realizacji interwencji dotyczącej zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych, pomoc może być przyznana do powierzchni należących do wspólnoty gruntowej. Co istotne, beneficjentami nie będą mogły być reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR.

 

Źródło: ARiMR


Czytaj również

ubojnia gola
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl