iPleszew.pl reklamy
Z powiatu

Zakończono I etap przebudowy drogi powiatowej

2022-11-18 09:51:51
Zdjęcie: powiatpleszewski.pl

Powiat Pleszewski zakończył I etap przebudowy drogi powiatowej nr 5145 P Dobrzyca - Polskie Olędry.


Zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne i udogodnienia dla użytkowników. Jezdnia została poszerzona. Obok powstała ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem zieleni. Zamontowano oświetlenie solarne. Wybudowano nową kanalizację deszczową i nowoczesne przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i zasilaniem fotowoltaicznym. Ustawiono barierki ochronne, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Koszt inwestycji to blisko 3,2 mln zł, w tym aż 2,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszt inwestycji wyniósł 3.168.955,77 zł.

Finansowanie: budżet Powiatu Pleszewskiego - 402.153,28 zł, wkład Gminy Dobrzyca - 256.371,19 zł, dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.510.431,30 zł.

Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Marzyński z Jarocina.                                                 

Zakres robót:

 • modernizowany odcinek o dł. 1 km

 • poszerzenie jezdni do szer. 6 m, nawierzchnia asfaltowa, pobocza utwardzonych kruszywem

 • ścieżka rowerowa asfaltowa szer. 2 m i dł. 0,9 km,

 • nowe chodniki z kostki betonowej, 

 • wjazdy do posesji i zjazdy na pola

 • zestaw lamp solarnych,

 • przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, oświetlenie zasilane z paneli fotowoltaicznych,

 • barierki ochronne,

 • kanał deszczowy, przepusty pod drogą fi 800,

 • nowe przyczółki i filary zabezpieczające,

 • przepusty pod zjazdami z obrukowaniem,

 • przy ścieżce rowerowej drenaż francuski, a po prawej stronie odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą,

 • oznakowania pionowego na jezdni i ścieżce,

 • nowe znaki drogowe pionowe,

 • trawniki i nowe nasadzenia krzewów.

Źródło: powiatpleszewski.pl


Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl