iPleszew.pl reklamy
Gmina Gołuchów

„Zasłużony dla Gminy Gołuchów” dla Jana Sobczaka i Czesława Kurka

Zdjęcie: goluchow.pl

Podczas LI Sesji Rady Gminy Gołuchów, 6 września 2023 r. wręczone zostały tytuły „Zasłużony dla Gminy Gołuchów” dla:

  • pana Jana Sobczaka - Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów w latach 1998-2018
  • pana Czesława Kurka -  Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów w latach 1990-1998 

Pan Jan Sobczak był Przewodniczącym Rady Gminy Gołuchów w latach 1998-2018. Jako Przewodniczący organizował pracę Rady oraz prowadził jej obrady w sposób umożliwiający swobodną dyskusję i wymianę poglądów.


W uzasadnieniu Wnioskodawca napisał:
 

"Pan Jan Sobczak jako Przewodniczący Rady Gminy Gołuchów nie tylko kontynuował pozytywne działania zapoczątkowane przez swojego poprzednika na tym stanowisku, ale również był aktywnym inicjatorem nowych form działania.


Szczególnym obszarem zainteresowań Pana Sobczaka był obszar związany z pomocą osobom starszym i wymagającym szczególnej uwagi. Pan Sobczak był inicjatorem Dnia Seniora oraz Wigilii dla Samotnych. Nie można także zapomnieć, że takie projekty jak m.in. teleopieka nie zostałyby zrealizowane lub ich zrealizowanie byłoby o wiele trudniejsze, gdyby nie zaangażowanie Pana Sobczaka. Za wdrożenie teleopieki gmina Gołuchów otrzymała wyróżnienia i nagrody. Wspierał także różnego rodzaju akcje dobroczynne i organizacje pozarządowe. Ze wskazanym wyżej obszarem wiążą się także kwestie spółdzielczości socjalnej. Dzięki aktywnemu wsparciu Pana Sobczaka możliwe było utworzenie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z”.


Okres pełnienia przez Pana Sobczaka funkcji Przewodniczącego Rady przypadł na czas wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wiązało się to z możliwością pozyskania wielu funduszy (również funduszy przedakcesyjnych). W konsekwencji podczas tego okresu nastąpił niekwestionowany rozwój gminy Gołuchów. Kanalizacja sanitarna, nowe asfaltowe drogi, remonty szkół, ścieżki rowerowe – to tylko niektóre przykłady tego rozwoju, który zawsze był aktywnie spierany przez Pana Sobczaka potrafiącego we właściwy sposób korzystać z uprawnień związanych z piastowaniem funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów".


Pan Czesław Kurek był Przewodniczącym Rady Gminy Gołuchów w latach 1990-1998. Jako Przewodniczący organizował pracę Rady oraz prowadził jej obrady w sposób umożliwiający swobodną dyskusję i wymianę poglądów.


W uzasadnieniu Wnioskodawca napisał:
 

"Pan Czesław Kurek pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów w szczególnym czasie. W 1990 roku odbyły się w Polsce wybory do rad gmin. Były to pierwsze wybory do samorządu terytorialnego po jego przywróceniu (został on zniesiony w 1950 roku i na cztery dekady zastąpiony przez rady narodowe). Był to czas przemian ustrojowych w Polsce: przejścia z rzeczywistości socjalistycznej PRL z centralnie planowaną gospodarką do świata demokratycznego III RP z gospodarką wolnorynkową. Istotną częścią tych przemian było odrodzenie się demokratycznego samorządu terytorialnego. W tym aspekcie Pan Kurek był prekursorem wprowadzania zasad demokracji i kultury politycznej do gołuchowskiego samorządu.
W czasie przetaczającej się przez naszą gminę dyskusji na temat zmiany jej granic, Pan Kurek opowiadał się zdecydowanie za pozostaniem Kościelnej Wsi w granicach administracyjnych gminy Gołuchów. Z perspektywy upływu lat można niewątpliwie stwierdzić, że odłączenie się wówczas Kościelnej Wsi od gminy Gołuchów spowodowałoby podważenie istoty istnienia gminy Gołuchów jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego, a pośrednio podawałoby w wątpliwość racjonalność istnienia powiatu pleszewskiego. W konsekwencji Pan Kurek jednoczył różne środowiska na rzecz rozwoju gminy Goluchów. W czasie jego kadencji jako Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów nastąpiła gazyfikacja gminy, budowa wodociągów, rozbudowa dróg lokalnych i wzmacnianie spółek wodnych. Wszystkie te działania Pan Kurek wspierał i promował swoim autorytetem".

Źródło: goluchow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

ERIKO MOBILNY ŻURAW
Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl
Miejsce na Twoją reklamę - Zadzwoń i Zamów +48664707884
GŁOD CIESIELSTWO DEKARSTWO