iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


informator budowlany
Najświeższe informacje z życia powiatu pleszewskiego. Wiadomości z pierwszej ręki o wszystkim, co ważne.

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Reklama internetowa w gazecie
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Reklama internetowa - Zamów reklamę!

Edukacja

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie z grantem

2021-12-03 08:40:38

Zdjęcie: powiatpleszewski.pl
Powiat Pleszewski pozyskał grant z Funduszu Norweskiego w kwocie 93.540 EURO na wdrożenie nowatorskiego projektu edukacyjnego w latach 2022 - 2023 pt. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. To wspólne przedsięwzięcie Powiatu Pleszewskiego oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza.

1 grudnia 2021 r. porozumienie partnerskie w sprawie wspólnej realizacji projektu podpisali: Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Wicestarosta Damian Szwedziak, Skarbnik Powiatu Mariusz Gramala oraz dyrektor CWRKDiZ Magdalena Sekura-Nowicka w obecności dyrektor ZST Izabeli Mikstackiej-Mikuły.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie w zawodach technicznych poprzez nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania pod kątem specyfiki rynku pracy. Chodzi o to, aby przygotować odpowiednie kadry techniczne dla rozwijających się lokalnych firm, a absolwentom technikum zapewnić w przyszłości dobre i stabilne miejsca zatrudnienia.

 

Projekt edukacyjny został opracowany w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Sumę 93.540 EURO przyznała nam Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach „Programu Edukacja", a środki pochodzą z tzw. Funduszu Norweskiego tj. Mechanizmu Finansowego EOG Europejskiego Obszaru Gospodarczego (granty rządów Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

 

Projekt będzie realizowany w ZST w latach 2022-23. Umożliwi wdrożenie innowacyjnego kształcenia dualnego, odpowiadającego wymogom współczesnego rynku pracy (w tym na nauczanie zdalne/hybrydowe). Innowacją będzie tworzenie programów nauczania w oparciu o ścisłą współpracę z pracodawcami i uczniami z terenu powiatu. Pogłębiona analiza potrzeb miejscowych pracodawców oraz poznanie preferencji zawodowych grupy uczniów posłuży do opracowania raportu. Będzie to punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania z uwzględnieniem dodatkowych zajęć, dedykowanych konkretnym pracodawcom oraz przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych.

 

Grupą docelową projektu będzie grupa 60 uczniów ZST w Pleszewie, kształcących się w zawodach:

● technik mechatronik

● technik pojazdów samochodowych.

 

Uczniowie zyskają dodatkowa wiedzę i nowe kompetencje zawodowe, a pracodawcy mogą liczyć na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Źródło: powiatpleszewski.pl
Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.
Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód

Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.
FACEBOOK ipleszew.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl